Кеферпатан Къавкъаз — Урусатдин кьибле пата алай тарихдинни-медениятдин регион. И регион Къавкъаздин Кьилин цӀиргъинин ва Виликпатан Къавкъаздин чилерал экӀя хьанва. Агьалидин чуькьуьнвилиз (са квадратдин километрдиз къвезвай агьалидин кьадар) ва чкадин халкьарин жуьреба-жуьревилиз килигна Урусатдин виридалайни кӀвенкӀведавай субъектрикай сад я. 2010 йисан малуматрив кьурвал региондин агьалидин кьадар — 14,8 миллион кас тир (Урусатдин агьалидин 10,5 % я). Майдан — 258,3 агъзур км² я (вири уьлкведин майдандин 1,5 % туькӀуьрзава).

XVI виш йисалай эгечӀна Кеферпатан Къавкъаз Урусат гьукуматдик кӀус-кӀус акатзавай. Тамамдаказ ам 1864 йисуз, Къавкъаздин дяведа урусар гъалиб хьайидалай кьулухъ акатнай.

Къе и регионда 7 республика ва 2 край ава:

Тарих дуьзар хъувун

Динар дуьзар хъувун

Суни-мусурманар:

Шийи-мусурманар:

Православ христианар:

Муькуь мезгьебрин христианар:

Иудеяр:

ЭлячӀунар дуьзар хъувун

Дон и Северный Кавказ Архивация 30 январь 2009 йисан.