Адигъар
Вичин тӀвар:Адыгэ
Кьадар:128 агъ
Яшамиш жезвай чилер:Урусат
ЧӀал:адигъ
Дин:ислам
Раса:Европеоидар
Мукьва халкьар:Адигъ-Абхаз хизан
Арадиз атун:Зихи, Меотар, Керкетар

Адигъар (чпи лугьузавал адыгэ) 

ЭлячӀунар дуьзар хъувун