ЦӀуру Хкем, Вини Хкем (урусСтарый Хкем, Верхний Хкем) — Дагъустан республикадин Ахцегь районда авай гадарнавай хуьр.

Урусатдин пайдах Тунвай хуьр
ЦӀуру Хкем
урусСтарый Хкем
Уьлкве
Урусат
Федерациядин субъект
Дагъустан
Муниципал район
Агьалияр
0 кас
Миллетар
Динар
Чпи-чпиз гузвай тӀвар
хкемжуь, хкемви
Сятдин чӀул
Автомобилдин код
05
Хуьруьн шикилар
Космосдай акунар
ЦӀуру Хкем (Дагъустан)
Магьачкъала
Ахцегь
ЦӀуру Хкем
ЦӀуру Хкем (Ахцегь район)
Ахцегь
ЦӀуру Хкем

География

дуьзар хъувун

Хуьр Ахцегь райондин кефер пата, райондин администрациядин юкь тир Ахцегь хуьрелай 5 км яргъал, Самур цӀиргъинин кьиблепатан хушарал ала.

XVI виш йисалай 1839 йисал кьван хуьр Ахцегьпарадин азад жемиятдин «Ахцегьпара — 1» хуьрерин жемиятдик квай. 1839 йисуз Хкем вири Самур округдихъ галаз Урусат империядин гъилик акатнай. Урусат империядик квай чӀавуз, хуьр Дагъустан вилаятдин Самур округдин Ахцегьпарадин наибвалдиз талукь тир. Хъуьлер хуьруьхъ галаз Хкемрин хуьруьн-жемиятдик квай. 1929 йисуз хуьр цӀийз арадал гъанвай Ахцегь райондик кутунай.

1965 йисан къати чилин зурзунрилай кьулухъ хуьруьн агьалияр сувалай тахминан 2 км агъадиз куьч хьана ана ЦӀийи Хкемар кутунай.

1886 йисан Урусатдин Империядин агьалияр сиягьриз къачунин нетижайриз килигна, хуьре 472 касди уьумуьр ийизвай [1]. Вири лезгияр, суни-мусурманар тир.

Алай чӀавуз хуьре касни амач, дараматар харапӀайриз элкъвена.

ЭлячӀунар

дуьзар хъувун