Куьредин магьал (урусКюринский округ) — 18661928 йисара хьайи, Дагъустандин вилаятдик ва Дагъустандин АССРдик квай администрациядин тек.

Урусатдин империядин пайдах Округ
Куьредин магьал
урусКюринский округ
Герб
Герб
Уьлкве
Урусатдин империя
Губерния
Дагъустандин вилаят
Юкь
Бине кьунва
Агьалияр
79 796 кас (1886)

Кьилин хуьр — Кьасумхуьр.

Администрациядин паюнар

дуьзар хъувун

Округ наибвалриз пай жезвай. 1899 йисуз наибвилер участокриз элкъвенай. Вичин нубатда гьа наибвилер хуьруьн-жемиятрикай ибарат тир.

1886 йисуз округдик агъадихъ галай наибвилер акатзавай:

Наибвал Администрациядин юкь Агьалияр Миллетар
Хъутур-Куьредин наибвал Векьелар 22 949 лезгияр (100 %)
Гуьне наибвал Кьасумхуьр 20 899 лезгияр (96 %)
чувудар (4 %)
Кьибле-Табасарандин наибвал Зизик 18 220 табасаранар (79 %)
лезгияр (18 %)
чувудар (3 %)
Кьурагь наибвал Кьурагь 15 590 лезгияр (60 %)
агъулар (40 %)
Улусс магьал ЛукӀар 2 138 азербайжанар (66 %)
чувудар (34 %)

1926 йисуз наибвилер терг авуна абурун чкадал ругуд участокар тешкилнай:

Куьредин округ 1866 йисуз Куьредин ханвилин чкадал арадал гъанай. 1921 йисуз округ Дагъустандин АССР-дик акатнай.

1928 йисан ноябрь вацра Дагъустандин АССР-да кантонриз паюнин система къуватда гьатнававиляй вири округар терг авунай. Округдин къене сифте кантонар, гуьгъуьнлай гьа кантонрикай гилан районар тешкилнай.

1886 йисан агьалияр сиягьдиз къачунин нетижайрив кьурвал, округда 79 796 касди уьмуьр ийизвай [1].

1886 йисан малуматриз килигна, округда авай миллетар [1]:

Вири лезгияр табасар. агъулар с.чувудар ¹ цӀапар
79 796
(100 %)
55 233
(69,2 %)
14 397
(18 %)
6 135
(7,7 %)
2 629
(3,3 %)
1 402
(1,8 %)

Къейдер:
1. Ина сувун чувудрин кьадардик татарни ква.

ЭлячӀунар

дуьзар хъувун