Кьиблепатан Къавкъаз (урусЗакавказье) — Европадинни Азиядин юкьва, ЧӀехи Къавкъаздин суварин кьилин цӀиргъинилай кьибледихъ галай географиядинни-сиясатдин регион я.

Кьиблепатан Къавкъаздик ЧӀехи Къавкъаздин кьиблепатан гуьнедин чӀехи пай, Колхид аран, Куьредин аран, ГъвечӀи Къавкъаз, Эрмени суварин кефердинни-рагъэкъечӀдай пад, Талыш сувар ва Ленкарандин аран акатзава.

Кьиблепатан Къавкъаздин цӀарцӀевай уьлквеяр:

Кефер пата Урусатдин Федерациядихъ галаз, кьибле пата Ирандихъни Турциядихъ галаз са сергьятра ава. РагъакӀидай пата ЧӀулав гьуьлуьн ятари, рагъэкъечӀдай патайни Каспи гьуьлуьн ятари чуьхуьзва.

ЭлячӀунар

дуьзар хъувун