Курхуьруьнви Мирзебутай

Курхуьруьнви Мирзебутай (Агъамирзоев Мирзебутай)лезги шаир.

1900 йисуз Куьре магьалдин Курхуьрел дидедиз хьана. КӀелдай мумкинвал тахьай жегьилди Мамрачрик ва Дербентда батраквал авуна. ТӀебии алакьунар авай Мирзебутая шиирар теснифиз эгечӀна. Заридин чӀалар («Дустуниз», «ПӀинийрин сувариз», «Рушан тариф», «Векь ядайбуруз» ва мсб. ) вичиз акур агьавалатрикай, кьилел атай дуьшуьшрикай, халкьдин дуланажагъдикай ва кӀанивиликай теснифнавай эсерар я. Абур халкьдин туькӀуьрунриз мукьва я. К. Мирзебутай СтӀал Сулейманан дуст тир. Абурун арада шиирралди лагьанвай суьгьбет-сала хьана. Курхуьруьнви Мирзебутай 1947 йисуз хайи хуьре рагьметдиз фена.

Эдебият дуьзар хъувун