Ботлихар
Вири санлай кьадар

Тахминан 6 000 кас

Гегьенш хьанвай ареал
Урусатдин пайдах Урусат 6 000 кьван кас (2002)
       Дагъустандин пайдах Дагъустан 6 000 кьван кас (2002)
ЧӀал
ботлих чӀал, авар чӀал
Дин
Ислам, суни мусурманар
Акатзава
Анди халкьар
Мукьва халкьар
ахвахар, багулалар, аварар ва мсб.
Ареалдин карта
19 ранг


Ботлихар (чпин чӀалал — буйхади)— тарихдин къене Дагъустандин рагъакӀидай пата авай Ботлих райондин хуьрера уьмуьр ийизвай Къавкъаздин бинедин суван халкь. Нах-дагъустандин халкьарин группадин авар-анди-цез халкьарин хзандик квай анди халкьарин группадик акатзава. Авар миллетдин субэтнос яз гьисабзава.

Агьалияр сиягьриз къачурла официал документра ботлихар аварар хьиз къейд ийизва.

Ботлих чӀалал рахазва, абуруз гьакӀни авар чӀални чида. Диндал гьалтайла вири суни-мусурманар я.

Ботлихрин хуьрер:

ЭлячӀунар

дуьзар хъувун