Селимов Байрам Наврузбеган хва

(Байрам Селимов-кай рахкъурнава )

Селимрин Байрам Наврузбеган хва — машгьур лезги шаир, драматург, прозаик. Дагъустандин халкьдин шаир.

1929 йисуз КцӀар райондин СтӀуррин хуьре дуьнядал атана. Юкьван мектеб куьтягьай жегьил Байрам Дербентдин Педмектебдиз гьахьна. Гуьгъуьнай ДГьУ-дин филологиядин факултетда кӀелна, муалимвиле,офицервиле ва маса везифайрал хьана. 1946 йисалай эгечӀна шиирар чап жезвай Байрам Селимован икьвaн гагьда 40 ктаб бхьанва. 1999 йисуз адаз «Дагъустандин халкьдин шаир» лагьай дамахдин тӀвар ганва.

2014 йисан 20 майдиз шаир Магьачкъала шегьерда рагьметдиз фена.

ЭлячӀунар дуьзар хъувун

  • "КцӀар-кцӀарвияр "энциклопедия (Баку-2011)