Кьилин меню ахъаюн

Аскеров Жаббар Мегьамедан хва — Урусатдин машгьур лезги спортсмен. Тайский боксдай профессионалрин арада Европадин чемпион.

Жаббар Аскеров 1986 йисан 24 январьдиз Дагъустандин Кьурагь райондин Кьурагь хуьре дидедиз хьанай. 8 йисалди Мегьарамдхуьре дзюдодив машгъул тир. Жаббаран кIуьд йисар хьайила хзан Дербент шегьердиз куьч хьанай. 12 йисуз муай-тай мектебдиз кхьенвай. 2005 йисуз Таиланддиз куьч хьанай. Са арада Арабрин Садхьанвай Эмиратрин патай экъечIзавай. Алай чIавуз Урусатдин патай экъечIзава ва Австралиядин Мельбурн шегьерда уьмуьр ийизва.

ЭлячIунарДуьзар хъувун