Январь
Ис Са Ар Хи Жу Ки Гь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
2024 й.

7 январь — григорийдин чӀаваргандал гьалтайла йисан 7-й югъ я. Йисан эхирдал кьван 358 югъ ама (яргъи йисуз 359 югъ).

Вакъиаяр дуьзар хъувун

Суварар дуьзар хъувун

Диндин суварар дуьзар хъувун

  Православие

Умуми дуьньядин суварар дуьзар хъувун

Дидедиз хьана дуьзар хъувун

Лезгистанда дуьзар хъувун

Дуьньяда дуьзар хъувун

Кьена дуьзар хъувун