Январь
Ис Са Ар Хи Жу Ки Гь
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
2023 й.

7 январь — григорийдин чӀаваргандал гьалтайла йисан 7-й югъ я. Йисан эхирдал кьван 358 югъ ама (яргъи йисуз 359 югъ).

ВакъиаярДуьзар хъувун

СуварарДуьзар хъувун

Диндин суварарДуьзар хъувун

  Православие

Умуми дуьньядин суварарДуьзар хъувун

Дидедиз хьанаДуьзар хъувун

ЛезгистандаДуьзар хъувун

ДуьньядаДуьзар хъувун

КьенаДуьзар хъувун