Йисар
2002 · 2003 · 2004 · 2005 2006 2007 · 2008 · 2009 · 2010
ЦӀуд йисар
1980-й · 1990-й2000-й2010-й · 2020-й
Виш йисар
XX виш йисXXI виш йисXXII виш йис
3-й агъзур йис
XIX виш йисXX виш йисXXI виш йисXXII виш йисXXIII виш йис
1990-й 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000-й 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010-й 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020-й 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
2030-й 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
2040-й 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049
2050-й 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059
2060-й 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069
2070-й 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079
2080-й 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089
2090-й 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099
2100-й 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109
Хронологиядин таблица

2006 йис (кьве агъзурни ругуд лагьай йис) — григорийдин календарьдал гьалтайла гьяддиз эгечӀзавай куьруь йис. Им чи эрадин 2006-лагьай йис я. XXI виш йисан 6-лагьай йис.

ЭлячӀунар

дуьзар хъувун

  Викигьамбарда темайриз килигна туькӀуьрнавай медиа-файлар ава 2006 йис