Йисар
1891 · 1892 · 1893 · 1894 1895 1896 · 1897 · 1898 · 1899
ЦӀуд йисар
1870-й · 1880-й1890-й1900-й · 1910-й
Виш йисар
XVIII виш йисXIX виш йисXX виш йис
2-й агъзур йис
XVII виш йисXVIII виш йисXIX виш йисXX виш йисXXI виш йис
1790-й 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799
1800-й 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809
1810-й 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819
1820-й 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829
1830-й 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839
1840-й 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849
1850-й 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859
1860-й 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869
1870-й 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879
1880-й 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889
1890-й 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899
1900-й 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909
Хронологиядин таблица

1895 йис (са агъзурни муьжуьд вишни кьудкъанни цӀувадлагьай йис) — григорийдин чӀаваргандал гьалтайла саласадиз эгечӀзавай куьруь йис. Им чи эрадин 1895 -лагьай йис я. XIX виш йисан 95-лагьай йис.

Вакъиаяр Дуьзар хъувун

Баянар Дуьзар хъувун

ЭлячӀунар Дуьзар хъувун

  Викигьамбарда темайриз килигна туькӀуьрнавай медиа-файлар ава 1895 йис