Чухур Кьвепеле — Азербайжан республикадин Кьвепеле районда авай хуьр ва муниципалитет.

Азербайжандин пайдах Хуьр
Чухур Кьвепеле
Уьлкве
Азербайжан
Регион
Шеки-Закаталадин экономикадин регион
Муниципал район
Агьалияр
900 кас
Миллетар
Сятдин чӀул
Телефондин код
+994 160
Чухур Кьвепеле (Кьвепеле район)
Чухур Кьвепеле

ГеографияДуьзар хъувун

Хуьр Кьвепеле райондин рагъакIидай пата, райондин кьилин шегьер тир Кьвепеле шегьердилай 21.5 км яргъал чка кьунва.

ТарихДуьзар хъувун

Дегь чIавуз ина Алпандин кьилин шегьер - Кьвепеле алайди тир.

АгьалиярДуьзар хъувун

Алай чӀавуз хуьре 900 - елай пара кас яшамиш жезва. Агьалийрин чIехи пай азербайжанар я.

ИнфратуькIуьрунДуьзар хъувун

Хуьре са кьулан мектеб кардик ква.

ЭлячӀунарДуьзар хъувун

Кьвепеле райондин агьалийрин пунктар
 Кьилин шегьер: Кьвепеле

Шегьервилин хуьрер: Бум  · Вандам  · Ниж


Хуьрер: Абрых  · Айдынхъишлах  · Байрамкохалы  · Бейли  · Былых  · Бунуд  · Бейуьк ПIирали  · Гьажиалылы  · Гьемзелли  · Гьезре  · ГъвечIи Эмили  · Дандиг  · Дашжа  · Дизахлы  · Дуружа  · Емишанлы  · Енгиже  · Жорлу  · Жигъателли  · Залам  · Зараган  · Зергерли  · Имамлы  · Камарван  · Кветуьклуь  · Курд  · Куьснет  · Кичик ПIирали  · Къарадейн  · Къарасу  · Къушлар  · Лацар  · Мамайлы  · Меликли  · Мегьамадагъалы  · Мыхлыкъовакъ  · Мирзебегли  · Муллашихали  · Ногьурхъишлах  · Овжулу  · Савалан  · Сары Гьажилы  · Сырт-Енгиже  · Силейли  · Сийитхъишлах  · Солгужа  · Султаннуха  · Тиканлы  · Тевле  · Топбагъ  · Туьнтуьл  · Улудаш  · Хырхатала  · ЦIийи Дизахлы  · ЦIийихуьр  · Чухур Кьвепеле  · Чанагбулах  · Чархана  · ЧIехи Эмили  · Шамлы  · Шефили  · Эмирван  ·

Юзбашеван  ·