Тиканлы — Азербайжан республикадин Кьвепеле районда авай хуьр ва муниципалитет. И муниципалитетдик вич Тиканлы хуьр ва Дандиг хуьр акатзава.

Азербайжандин пайдах Хуьр
Тиканлы
Уьлкве
Азербайжан
Регион
Шеки-Закаталадин экономикадин регион
Муниципал район
Агьалияр
1 850 кас
Миллетар
Сятдин чӀул
Телефондин код
+994 160
Тиканлы (Кьвепеле район)
Тиканлы

ГеографияДуьзар хъувун

Хуьр Кьвепеле райондин кефердинни - рагъакIидай пата, райондин кьилин шегьер тир Кьвепеле шегьердилай 10 км яргъал чка кьунва. Хуьр кьве Тиканлычай ва Къарачай вацIарин арада алайди я.

АгьалиярДуьзар хъувун

Алай чӀавуз хуьре 1 850 кас яшамиш жезва. Агьалийрин саки вири азербайжанар я.

ЧирвилерДуьзар хъувун

Хуьре кьве мектебни са аялрин бахча кIвалахзава.

ЭлячӀунарДуьзар хъувун

Кьвепеле райондин агьалийрин пунктар
 Кьилин шегьер: Кьвепеле

Шегьервилин хуьрер: Бум  · Вандам  · Ниж


Хуьрер: Абрых  · Айдынхъишлах  · Байрамкохалы  · Бейли  · Былых  · Бунуд  · Бейуьк ПIирали  · Гьажиалылы  · Гьемзелли  · Гьезре  · ГъвечIи Эмили  · Дандиг  · Дашжа  · Дизахлы  · Дуружа  · Емишанлы  · Енгиже  · Жорлу  · Жигъателли  · Залам  · Зараган  · Зергерли  · Имамлы  · Камарван  · Кветуьклуь  · Курд  · Куьснет  · Кичик ПIирали  · Къарадейн  · Къарасу  · Къушлар  · Лацар  · Мамайлы  · Меликли  · Мегьамадагъалы  · Мыхлыкъовакъ  · Мирзебегли  · Муллашихали  · Ногьурхъишлах  · Овжулу  · Савалан  · Сары Гьажилы  · Сырт-Енгиже  · Силейли  · Сийитхъишлах  · Солгужа  · Султаннуха  · Тиканлы  · Тевле  · Топбагъ  · Туьнтуьл  · Улудаш  · Хырхатала  · ЦIийи Дизахлы  · ЦIийихуьр  · Чухур Кьвепеле  · Чанагбулах  · Чархана  · ЧIехи Эмили  · Шамлы  · Шефили  · Эмирван  ·

Юзбашеван  ·