Нуреддин Шерифовлезги шаир.

1883 йисуз Къуба магьалдин (гилан КцӀар райондин) ГуьндуьзкӀеле хуьре дидедиз хьана. 1905 йисалай инкъилабдихъ фейи жегьил Нуреддин са тӀимил чӀавалай Коммунист партиядин жергейриз гьахьзава. Азербайжанда чкайрал советар тешкилуна, абур мягькемаруна активистрикай сад хьанай. Къуба, Гьилер, КцӀар районра кьилин везифайрал кӀвалахнай. Ам 1952 йисуз рягьметдиз фена. Н. Шерифован «Чигедин стӀал» тӀвар алай ктаб чапдай акъатнава.

ЭлячӀунар дуьзар хъувун

  • «Бахтунин эквер» (Баку-1970)