Истису (Хъачмаз)

(Мукьтадир-кай рахкъурнава )

Истису[1], Мукьтадир (?-12.06.2018) — Азербайжан республикада, Хъачмаз райондин кефер пата авай муниципалитет ва хуьр.

Азербайжандин пайдах Хуьр
Истису
Уьлкве
Азербайжан
Регион
Къуба-Хъачмаздин экономикадин регион
Муниципал район
Статус
шегьервилин посёлокдин статус 1949 йисуз къачуна
Майдан
0,61 км²
ЯШЧдин кьакьанвал
гьуьлуьн дережадилай
5 м
Агьалияр
2100 кас (2011)
Миллетар
Динар
Сятдин чӀул
Телефондин код
+994 172
Почтунин индекс
AZ 2700
Автомобилдин код
AZ27
Истису (Хъачмаз) (Хъачмаз район)
Истису

АгьалиярДуьзар хъувун

Хуьрьун агьалияр — 2,236 касди туькӀуьрзава.

Мукьтадирда уьмуьр гьалзавай халкьарикай чӀехи пай лезгияр я.

Халкьар Пай, %
Лезгияр 81 %
Азербайжанвияр 8 %
Урусар 4 %
Татар 3%
Туьрквер 2%
Кърызар 2%

Хуьре урусар тӀимил авайтӀани, ина чӀехи пайди (90%) урус чӀалал рахазва, амайбуру лезги ва азербайжан чӀалал. Ина яшамиш жезвай лезгийрикай гъейри, маса халкьари лезги чӀал къулайдаказ гъавурда кьазва.

ДинДуьзар хъувун

Мусурман суннияр 90 %, мусурман шиияр 8 %, християнар 2 %. Хуьре кьве мискӀин, са пӀир ава.

ТарихДуьзар хъувун

Хуьруь, Совет гьукум паталай женг тухузвай актив лезги иштиракчидин, Абдул Мукьтедир Айдинбекан хвадин тӀвар хуьзва.

1942 йисарал кьван хьуруьн агьалидин вири урусар туькӀуьрзавай. Дяве береда инлай кьуч хана хъфенвай урусрин чка, Дагъустандин Дукъузпара районда авай Къаракуьре ва мукьвара авай лезги хуьрерай иниз атанвай ксари кьунва.

БаянарДуьзар хъувун

ЭлячӀунарДуьзар хъувун