Кьилин меню ахъаюн

урус«Маяк Португалии» («Португалиядин Маяк») — РагъэкъечӀдай Европадай куьч хьанвай иммигрантриз талукь тир урус чӀалал газет.