Кьилин макъала: Математика

агъакатегорияр

2-кай 2 агъакатегорияр къалурнава

«Математика» категориядин ччинар

7-кай къалурнавай 7 ччин гьа а категориядин ччин я