Кьилин меню ахъаюн
Февраль
Ис Са Ар Хи Жу Ки Гь
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
2019 й.

16 февраль — григорийдин чIаваргандал гьалтайла йисан 47-й югъ я. Йисан эхирдал кьван 318 югъ ама (яргъи йисуз 319 югъ).

ВакъиаярДуьзар хъувун

СуварарДуьзар хъувун

Умуми дуьньядин суварарДуьзар хъувун

Дидедиз хьанаДуьзар хъувун

ЛезгистандаДуьзар хъувун

ДуьньядаДуьзар хъувун

КьенаДуьзар хъувун