Яру сувДагъустанда авай сув. Дукъузпара районда, Азербайжандихъ галаз сергьятдин лап мукьвал ала. Альпинистрин арада машгьур я. 2002 йисуз ина альпинизм спортдай Урусатдин Чемпионат кьиле фенай [1].

ЭлячӀунар Дуьзар хъувун

  1. Ерыдаг 2002