Чай — пара жуьрейрин хъарикай гьазурдай кудай хъавадай затӀ. Чай гьазур авун патал чарасуз чай-хъчар лекерал чӀехизава. Дуьньядин виридалайни пара чай акъудзавай гьукуматрик Китайни Индия ква.

Чай акъудзавай гьукуматар

Кьабулзавай саягъ дуьзар хъувун

Чай гуна гьазурзавайди я. Чайдин векьерал кудай яд ализна акъвазна кӀанда адан дадни ранг акахь жедалди.

Баянар дуьзар хъувун

ЭлячӀунар дуьзар хъувун