Марселеза (франц. La Marseillaise — «марселди», «марселжи»)

La Marseillaise (1907).
И макъала гьеле гьазур туш. Тавакъу ийида, и макъала хъсанарна проектдиз куьмек це.