Кьулувал гьакIни дуьзен чка, кьулу чка (урусРавнина) — кьураматдин, гьуьлеринни океанрин кIана, кьакьанвал 200 м-дал кьван юзурзавай, алгьайвал 5° -дал кьван агакьзавай ччилин майданар. Вири ччилин 64% кьулувалри кьунва. Дуьньяда виридалай чIехи кьулувал - Амазонкадин аран я (5 млн км²-дилай пара).

Арменияда Арарат кьулувал

ГьакIни килигаДуьзар хъувун

БаянарДуьзар хъувун

ЭлячӀунарДуьзар хъувун