Категория:Алтай чӀалар

агъакатегорияр

И категорияда анжах гуьгъуьна авай агъакатегория ава.

«Алтай чӀалар» категориядин ччинар

2-кай къалурнавай 2 ччинар гьа а категориядин ччин я.