Жанавур
Туракь жанавур

Жанавурар (латCanis)

ЖуьреярДуьзар хъувун

  • Яру жанавур — гьайван гьа хизандай кцlерин, амма какатзва маса сихилдик. Яру жанавур лугьузва вахтара кеферамерикадин туракь жанавурдизни (Canis rufus). Уьмуьрид яргъивал 25—40 йис кьван.
  • Хев галай жанавур

ЭлячlунарДуьзар хъувун