Асваров Муьгьуьдин Рустаман хва

Асваров Муьгьуьдин Рустаман хва (1912–1938) — лезги шаир.

1912 йисуз Самур магьалдин Чепер хуьре дидедиз хьана. Ада вичин бубадивай кӀел-кхьин ва илимрин дибар чирна, Ахцегьа ШКМ-да кӀелна ва Бакуда муаллимвилин курсар куьтягьна. Гзаф йисара Азербайжандин ва Дагъустандин мектебра кӀвалахна. М. Асварован сифте шиирар 30-йисара лезги ва азербажан чӀаларал «ЦӀийи дуьнья» ва «Ени гьеят» газетриз акъатиз эгечӀнава. Жегьил зариди хайи хуьруькай, иер тӀебиатдикай ва Советрин девирдикай гьевеслу чӀалар туькӀуьрна. "Лезги руш", "Мектебдиз ша кӀелиз" ва маса шиирар лезги эдебиятдин хрестоматийра гьатна. Адан ирс кӀватӀунал Касбуба Азизханов машгъул я.

Муьгьуьдин Асваров 1938 йисуз жегьилзамаз рагьметдиз фена.

Эдебият дуьзар хъувун