Акуша чӀал (чпин тӀвар: Ахъуша) - акушавийрин хайи чӀал, дарги чӀаларикай сад я. Дахада райондин рагъэкъечӀдай пата чкӀанвайди я. Рахазвайбурун кьадар 42000 кьван кас я.[1]

Нугъатар дуьзар хъувун

Баянар дуьзар хъувун