Фетуллагьрин Азиз Шихбинетан хва

(Азиз Алем-кай рахкъурнава )

Фетуллагьрин Азиз Шихбинетан хва (лакӀаб Азиз Алем) — лезги шаир, таржумачи.

1938 йисуз АССР-дин Баку шегьердин Мердекан посёлокда дидедиз хьана. 1955 Усугъчай хуьруьн юкьван мектеб куьтягьнай, 1952 йисузни Мискискара 7-йисан мектеб акьалтӀарнай. Гуьгъуьнлай, В. И. Ленинан тӀварунихъ галай Дагъустандин Гьукуматдин университетдин тарихдинни-филологиядин факультетда кӀелнай. 1970 йисуз М. Горькийдин тӀварунихъ галай Москвадин Литературадин институт акьалтӀарнай. «Коммунист» газетдин редакцияда медениятдин отделдиз регьбервал авунай. 1985 йисуз «Эдебиятдин Дагъустан» журналдин лезги хилен редакторвиле, 1987 йисузни «Эдебиятдин Дагъустан» ва «Соколёнок» журналрин кьилин редакторвиле кӀвалахнай.

ЭлячӀунар

дуьзар хъувун