Фетуллагьрин Азиз Шихбинетан хва

(Азиз Алем-кай рахкъурнава )

Фетуллагьрин Азиз Шихбинетан хва (лакIаб Азиз Алем) — лезги шаир, таржумачи.

1938 йисуз АССР-дин Баку шегьердин Мердекан посёлокда дидедиз хьана. 1955 Усугъчай хуьруьн юкьван мектеб куьтягьнай, 1952 йисузни Мискискара 7-йисан мектеб акьалтIарнай. Гуьгъуьнлай, В. И. Ленинан тIварунихъ галай Дагъустандин Гьукуматдин университетдин тарихдинни-филологиядин факультетда кIелнай. 1970 йисуз М. Горькийдин тIварунихъ галай Москвадин Литературадин институт акьалтIарнай. «Коммунист» газетдин редакцияда медениятдин отделдиз регьбервал авунай. 1985 йисуз «Эдебиятдин Дагъустан» журналдин лезги хилен редакторвиле, 1987 йисузни «Эдебиятдин Дагъустан» ва «Соколёнок» журналрин кьилин редакторвиле кIвалахнай.

ЭлячӀунарДуьзар хъувун