Агьмедпашаева Саиратлезги шаир.

Агьмедпашаева Саират
Дидедиз хьайи чӀав 1958 йисан(1958)

1958 йисуз СтӀал Сулейманан райондин Кьулан СтӀал хуьре дидедиз хьана. Ада хуьруьн мектеб куьтягьна ва "Куьредин ярар" газетдин редакцияда кӀвалахна. Шаир дидедивай пай къачунвай руша мектебда амаз харусенятдин эсерар теснифиз эгечӀна. Ада тӀебиатдикай, муьгьуьббатдикай ва уьмуьрдикай кхьенвай шиирар лезги газетризни журналриз ("Литературадин Дагъустан", "Дагъустандин дишегьли" ва мсб.) акъатзава.

Заридин рикӀ алай жанр рубаияр, дерин фикир квай кьуд цӀарцӀин шиирар я. Саиратан рубаияр "Куьредин ярар" кӀватӀалда гьатнава.

Эдебият дуьзар хъувун