Агьмедпашаева Мислимат Тагьиран руш

Агьмедпашаева Мислимат Тагьиран руш, лакӀаб СтӀал Мислиматлезги шаир.

Агьмедпашаева Мислимат Тагьиран руш
Дидедиз хьайи чӀав 1924 йисан(1924)

Ам 1924 йисуз СтӀал Сулейманан райондин Кьулан СтӀал хуьре дидедиз хьана. ТӀебии алакьунар авай руша жегьил чӀавалай шиирар кхьиз эгечӀна. Адан чӀалар ("Билистан", "Эй, инсан!", "Лезгидин тӀал", "Жедачни?", "Шехьзава тар", "Ваз хвашгелди, зи чубарук!" ва мсб.) халкьдин арада машгьур хьанва. Абур «Куьредин ярар» кӀватӀалда гьатнава. СтӀал Мислимат «Лезги кхьирагрин садвалдин» член тир. Ада «Куьредин ярар» медениятдин мярекатра активдаказ иштиракзавай.

Эдебият дуьзар хъувун