Германиядин Демократиядин Республика — Другие языки

Германиядин Демократиядин Республика существует ещё на 130 языках.

Германиядин Демократиядин Республика ччиниз элкъвена хтун

Языки