Тер-Петросян Левон Акопан хва: различия между версиями

 
 
=== Сиясат ===
1988-лагьай йисуз Левон Тер-Петросян «Къарабагъ» лугьудай комитетдик экечӀна, абуру Азербайджандин ССР-дин ибаратдикай Суван Къарабагъ хкудун тӀалабзвай тир. ГьакӀни ам Эрменистандин виримиллетдин гьерекатдин (ЭВГь) регьеберрикай сад тир. 1988-лагьай йисан декабрдиз «Къарабагъ» комитетдик квай маса уртахрихъ галаз кьуна дустагъ авуна. Адак «массайрин къалабулух тешкилат авунай» ва «халкьарин арада къал тунай» тахсир кутуна. Амма 1989-лагьай йисан майдиз жемятдин чуькьуьникди ам ахъайна.\
 
1989-лагьай йисан августдиз Пер-Петросян Эрменистандин ССР-дин Вини кьилин Советдин депутат яз хкянва, 1989-лагьай йисан ноябрдиз — ЭВГь-дин кьил яз хкянва.