Алиева Фазу Гьамзатан руш: различия между версиями

102-лай гзаф шииррин ва прозадин ктабар кхьена ва 68 чӀалал акъудна. Гьабурун арада ихьтин кӀватӀалар: «Хайи хуьр», «Хъсанвилин вилер», «Гатфарин гар» (1962), «Дагъларин адет», поэма «Гьуьлуьн къерехдал» (1961), роман «Кьисмет» ва масабур.
 
Урус чӀалал акъуднавай ктабар-кӀватӀал «Вили рехъ», «ЦӀемуьжуьд лагьай гатфар» (1968), «Къванцел атӀай нехиш» (1966).
 
1950—1954 йисара мектебда муаллим яз кӀвалахна.
197

правок